Verktygen för digitalisering finns inom byggbranschen – det är mer en fråga om inställning

Metricio har jobbat med monitorering, prestanda och automation inom IT-driftsäkerhetsområdet sedan lång tid tillbaka. I vårt pågående arbete med kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 och 14001) har vi använt vårt kunnande inom digitalisering och fördjupat oss inom hållbarhetsfrågorna för att kunna mäta och följa upp våra miljömål.

Vi blev under arbetets gång nyfikna på hur andra företag mäter och följer upp sina miljömål samt hur digitaliseringen används som ett stöd för detta. I ett antal intervjuer har vi pratat med bygg- och fastighetsbolag om hur de ser på sina mål, mätningar och hur digitaliseringen används som hjälpmedel inom området.

Först ut är Emil Björk, VDC-ansvarig på byggkoncernen Veidekke, om utmaningarna med att jobba hållbart, hur man implementerar digitala verktyg i en historiskt sett trögrörlig bransch och vilka positiva aspekter som kommit i och med pandemin.

Emil Björk, VDC-ansvarig Veidekke
Emil Björk, VDC-ansvarig Veidekke

Han har rötterna från IT-branschen med kände att han ville komma närmare byggbranschen och produktionen. Sen två och ett halvt år tillbaka jobbar han på den globala byggkoncernen Veidekke Sverige. Han är VDC-ansvarig (VDC står för Virtual design and construction) och  jobbar bland att med att implementera olika arbetssätt i verksamheten för att öka digitaliseringen och hållbarheten i företaget. 

Emil beskriver att de jobbar med hållbarhetsmål på olika nivåer:

– Veidekke har mål på koncern- Sverige- och regionnivå. På regionnivå skiljer sig målen lite beroende på vilken region man tillhör. I till exempel Skåne är Veidekke committade till att bli klimatneutrala till 2030, de lokala initiativen brukar vara väldigt ambitiösa.

“Det största problemen är de långa ledtiderna och att vi inte riktigt förklarat tillräckligt utförligt varför digitaliseringen är viktig”

För att effektivisera arbetet med våra hållbarhetsmål krävs att man har välfungerande digitala verktyg på plats. Enligt Emil är inte problemet med branschen att kunskapen inte finns, utan att man gärna gör som man alltid gjort.

 

– Byggbranschen ligger efter när det kommer till digitaliseringen men det finns sätt att arbeta på som är högst digitala, och det är inga konstigheter att implementera dessa egentligen. Det största problemen är de långa ledtiderna och att vi inte riktigt förklarat tillräckligt utförligt varför digitaliseringen är viktig. Teknologin finns, men det är mycket en inställningsfråga. Man har inte alltid tid att implementera allt.

 

Fortfarande mycket excelark

Emil medger att man fortfarande jobbar mycket med excelark. I vissa fall funkar det faktiskt, i andra fall inte alls. Emil utvecklar:

– När det kommer till exempelvis insamling av data jobbar vi just nu med att leta efter digitala lösningar som funkar bättre än excel. I vårt fall kan man säga att de som behöver förstå datan fattar. Det är värre med datainhämtningen, att få den strukturerad och att få alla att rapportera in resultat. En utmaning är att vi har många olika system som ska prata med varandra. Vi kan även se svårigheter i att få ut relevant och strukturerad data.

Att vi lever i en pandemi har påskyndat digitaliseringen för många företag, men Emil ser också andra fördelar med att inte behöva pendla till kontoret varje dag:

– Nu är de flesta mer öppna till digitala möten vilket bäddar för betydligt färre resor. Det är förstås väldigt bra ur en hållbarhetssynpunkt. Jag tror att vi som företag, liksom alla andra, förstått att vi måste öka takten när det kommer till vårt hållbarhetsarbete. Det krävs ett gediget arbete för att nå dit och vi kollar på en hel del verktyg som framgent ska underlätta för verksamheten att kunna rapportera utsläpp för att vi ska kunna bli ännu bättre på att mäta, rapportera in och följa upp de hållbarhetsmål vi har inom verksamheten. Det digitala arbetssättet ger in sin tur möjligheter att framöver arbeta med vad jag kallar för “climate engineering” att man kan snabbt utvärdera och byta ut produkter och material efter vad det har för klimatavtryck och inte bara göra det ur ekonomisk synvinkel.

 

Vi tackar Emil för intervjun och den insikt den gett oss!

Hör av er till oss om ni vill vara med i diskussion och bidra till ett mer grönt och digitaliserat Sverige, eller om ni vill veta mer om vårt arbete inom området.

Fredrik Westberg, VD Metricio
Fredrik Westberg

VD, Metricio AB

fredrik.westberg@metricio.se

0708 - 88 49 16

 

Andra artiklar i ämnet Miljöprestanda