Miljöprestanda i hetluften

Sommarens värme har fått miljöprestanda att hamna i hetluften.
När vi på Metricio började arbeta med mätningar av miljöprestanda var det en förlängning av vårt arbete med att mäta och övervaka IT-prestanda. Den långa erfarenhet som vi har av att övervaka datahallars miljövärden och företags infrastruktur gör att vi idag har gjort miljöprestanda till ett fristående område för att kunna stödja fastighetsägares digitaliseringsarbete av hållbarhetsfrågor inom b.la arbetsmiljöområdet.

Om vårt arbete med luft och luftkvalitet

"Att mäta miljöprestanda genom att övervaka och visualisera vår luftkvalitet har hjälp oss att skapa en bättre hälsa på kontoret"

En viktig apsekt när det gäller god arbetsmiljö är mer än bara ergonomi och glada medarbetare, det handlar även om innehållet i luften - vad händer om luften inte är bra? Symtomen kan vara många! Trötthet, huvudvärk, kliande ögon, nysningar, astma och andningssvårigheter som i sin tur leder till koncentrationssvårigheter samt minskad produktivitet - i värsta fall sjukskrivning. Att mäta miljöprestanda genom att övervaka och visualisera vår luftkvalitet har hjälp oss att skapa en bättre hälsa på kontoret. Våra system larmar vid överskridna gränsvärden och får oss exempelvis att ta en paus för att vädra ut ett välanvänt konferensrum. Efter ett halvårs utvärderingar av verktyg för att realisera vårt arbete valde vi företaget Airthings från Norge som partner i vårt arbete.

Sensorerna i våra arbetsrum

Vi har placerat sensorer i alla rum där vi vistas dagligen. Sensorernas fäste kan monteras med medföljande dubbelhäftande tape och själva sensorn fäster med magnet för lätt åtkomst till batterier.

Genom att scanna QR koden med mobilen kan vem som helst i rummet se en live-bild över det aktuella värdet i rummet just nu. Är det för varmt? För kallt? För hög luftfuktighet? Vinsten i detta är inte bara att vi får en rolig dashboard att titta på - vi lär oss även när fläktar behöver slås på, fönster behöver öppnas, eller bara ta en paus och vädra ut.

Prova själv. Öppna bilden och scanna QR koden med din mobilkamera så blir du omdirigerad till en portal som visar luftkvaliteten just nu i vårt kontorslandskap.

Dashboards och historik

Nedanstående bilder föreställer dashboards från de mätare som i dagsläget finns på vårt kontor i Kista. Mätarna övervakar inomhusluften 24 timmar om dygnet i rummen de står i och visualiserar på ett enkelt sätt den aktuella luftkvaliteten. Förprogrammerat finns det gränsvärden för vad olika områden har för nivågränsvärde. I samma stund som dessa värden överskrids får vi en notis om detta. Historiskt data sparas och ger oss en tydlig bild på hur värden förändras över tid och ger oss en visuell indikator på utfall av eventuella förbättringar som gjorts i inomhusmiljön. Exempelvis, vilken skillnad gjorde det att vi startar ventilationen en timme tidigare på morgonen?

Dashboard från vårt kontorslandskap
Dashboard från vårt kontorslandskap
Dashboard från Lilla konferensrummet
Dashboard från Lilla konferensrummet
Nuvarande värden och historiska värden i dashboard. Observera de relativt höga radonvärdena på helger när fläktsystem inte arbetar för fullt.

Analys av våra värden

"Vi hittade en avvikelse om att både radon och koldioxid ökade tidigt under fredagarna"

När mätvärden på vår luftkvalitet blir synlig för alla som vistas i lokalen har vi märkt att vi är mer uppmärksamma på vad som händer i vår arbetsmiljö. Vi kan tydligt se i de historiska graferna när fläktar stängs av på nätterna genom att systemet visar på att luftkvaliteten blir sämre under dessa tider. Avstängningen är en energibesparande åtgärd men värt att ha i åtanke om personer vistas i lokalerna på kvällar och helger. Genom att analysera vårt data hittade vi även en avvikelse om att både radon och koldioxid ökade tidigt under fredagarna. Efter en felanmälan upptäcktes det att fläktar till våra lokaler var felaktigt inställa och slogs av för tidigt.

Virtuella sensorer

"Vi kan med enkla medel minska virusets överlevnadsgrad i byggnaden"

Dåligt inomhusklimat kan orsaka och sprida sjukdomar. Under virussäsong är det viktigt att förstå att man med enkla medel kan minska virusets överlevnadsgrad i byggnaden. Genom virtuella sensorer skapas nya mätvärden från befintligt data. Exempelvis får vi en indikation på virus-risken på kontoret baserat på temperatur (virusets överlevnadsgrad), luftfuktighet (överföringseffektivitet) och koldioxid (antal personer i rummet / ventilationsgrad). På samma sätt kan risk för exempelvis mögel beräknas med hjälp av luftfuktighet.

Notera: Virtuella sensorer mäter inte om det finns virus i luften utan ger bara en indikation på risken för virus baserat på uppmätta värden av luftkvalitet. I dessa tider är det bästa sättet att minska virusspridningen att hålla avstånd till varandra och följa FHM rekommendationer.

Virtuell sensor beskriver virusrisken baserat på insamlade mätvärden.

Om Airthings och Metricio

Airthings_logo.svg

Airthings startades 2008 i Norge och är idag ett globalt teknologiföretag som leds av ett team av forskare, ingenjörer, utvecklare och visionärer, alla med samma mål: att utbilda om utbredningen av radon och andra föroreningar i inomhusluften samt att utveckla tekniska lösningar för att hjälpa människor att förbli friska.

Metricio är en svensk partner och återförsäljare till Airthings där vi levererar sensorer, monitoreringsplattformar och notifieringstjänster för både infrastruktur och miljö.

Vill du veta mer om hur vi gjort eller testa själv?

Vi berättar gärna mer om hur vi mäter luftkvalitet på vårt kontor och hos våra kunder. Vill ni testa detta på ert kontor har vi sensorer att låna ut för utvärdering, installationen går på några minuter och inga fasta installationer behöver göras. Kontakta mig så berättar jag mer!

Bild på Fredrik Landstrom
Fredrik Landström

Systemspecialist och arkitekt, Metricio AB

fredrik.landstrom@metricio.se

0727 - 32 29 82

 

Andra artiklar i ämnet Miljöprestanda

Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Genom att digitalisera och mäta vår miljöprestanda kan vi både se att vi är inom våra gränsvärden och få en prognos på framtida värden. Vi har med lätthet kunnat se hur exempelvis vår luftkvalitet på kontoret förändrats. Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Läs mer om vårt arbete och vision i artiklarna nedan