Tivoli Netcool

IBMs flaggskepp inom monitorering

AdobeStock_404336210_liten_utan bakgrund

HISTORIA OCH BAKGRUND

IBM Tivoli Netcool (numera även benämnt Watson AIOps) är IBMs flaggskepp inom monitorering. Netcool skapades av företaget Micromuse i början på 2000 talet och var även då den ledande plattformen för övervakning av infrastruktur och tjänster. Bland företagets produkter fanns bland annat Netcool/OMNIbus, Netcool/Precision (uppköp av RiverSoft), Netcool/RAD och Netcool/Impact. När Micromuse köptes av IBM 2005 behöll IBM många av produktnamnen under sitt varumärke Tivoli. Produkten IBM Tivoli/Netcool OMNIbus är fortfarande en av de största plattformarna för hantering av miljontals händelser och mätvärden.

Flera av Metricios konsulter har jobbat med IBM Tivoli och Micromuse Netcool sedan början av 2000-talet och har följt produkten sedan start. Vi har jobbat med stora och små företag i hela norden och hjälp dem med design, implementation och support inom hela IBM Tivoli/Netcool-sviten i över 20 år!

VÅRT ERBJUDANDE

Med vår långa erfarenhet inom monitorering och automation finns inga uppdrag som är för små eller för stora. Vi kan som partner till IBM leverera och ge support till lösningar i alla storlekar. Vill du utvärdera produkten, kontakta oss så hjälper vi till med demo eller PoC, antingen på plats hos er eller via vår demo-plattform i molnet.

PRODUKTERNA I TIVOLI/NETCOOL

IBM Tivoli består av ett stort antal produkter och vi presenterar några av dem kort nedan.

  • OMNIbus
  • Impact
  • Network Monitor (ITNM)

Netcool/Omnibus

Netcool/OMNIbus är samlingsnamnet på produkterna för den centrala larmhanteringen. OMNIbus används för insamling av information och mätvärden och för visualisering av behandlat data och automationer.

OMNIbus Objectserver är den centrala databasen, en minnes-databas som utan problem kan hantera tusentals händelser i sekunden. I databasen korreleras information för att kunna ge larmoperatörer en så städad bild av läget som möjligt. Genom triggers kan vi skapa automationer som exempelvis eskalering av larm, klassificering av larm och prioritering av larm.

Information samlas in av OMNIbus prober, dessa är agenter som processar olika typer av informationsströmmar och formatterar informationen till ett enhetligt format för att kunna visualiseras i ett gemensamt gränssnitt. Exempelvis finns det prober för Syslog, SNMP, Sockets, XML och många fler.

Genom OMNIbus gateways kan vi integrera med OMNIbus med andra IT-system. Exempelvis kanske vi vill skicka larm vidare till ett överliggande övervakningssystem och använder då en SNMP Gateway. Det finns även direktintegrationer mot databaser som gör att du kan spara dina larm i en separat databas för exempelvis rapportering och statistik.

För visualisering används OMNIbus WebGUI. Detta är en webbaserad plattform uppbyggd kring widgets. Du bygger dina dashboards med dra-och-släpp teknik och kan lätt bygga en dashboard med grafer, larmlistor och kartor.

Netcool Omnibus/WebGui Larmlista
Netcool Omnibus/WebGui Larmlista
Omnibus WebGUI med Widgets
Omnibus WebGUI med Widgets

Netcool/Impact

IBM Tivoli Netcool Impact är där det magiska händer. Impact integrerar med larmdatabasen i OMNIbus och kan även integrera med och skapa relationer till andra datakällor. Exempelvis kanske du har driftsinformation för dina övervakade enheter i ett CMDB. Du kan med några få knapptryck integrera larmdatabasen med CMDB och på så sätt få information från CMDB adderat till dina larm. Eller varför inte låta larmdata uppdatera dina ärenden när det sker förändringar i miljön? Ett ärende om att en server har stoppats kanske ska stängas när OMNIbus upptäcker att den är uppe igen - detta använder vi Impact till.

Tivoli Network Manager

IBM Tivoli Network Manager (ITNM) är motorn för att discovra (identifiera och upptäcka) enheter på ditt nätverk. ITNM kan direkt hitta och identifiera 1000-tals olika enheter från 100-tals olika leverantörer. Genom information som samlas in om nät-topologin kan OMNIbus få information om root-cause och symptoms och ytterligare förenkla felsökningen.

VÅRA KUNDCASE

Sedan början av 2000-talet har våra konsulter hjälpt företag och organisationer inom följande segment att implementera och vidareutveckla Tivoli/Netcool

  • Myndigheter
  • Bank och Finans
  • Telecom
  • Infrastruktur och transport
  • Övervakning och säkerhet

 

Vill du veta mer?

Vill du veta mer och få en personlig demonstration?

Är du nyfiken på IBM Tivoli/Netcool och skulle vilja se mer? Kontakta oss så kan vi sätta upp ett online- möte där vi demonstrerar möjligheterna med produkterna.

Vi ger dig alltid fri tillgång och inloggning till den plattform vi demonstrerat i några dagar efter mötet så du kan experimentera själv och visa dina kollegor!

Bild på Seppo Hamalainen
Vill du veta mer om vårt erbjudande?
Seppo Hämäläinen

Systemspecialist och Arkitekt

 seppo.hamalainen@metricio.se

 + 46 (0) 707 10 28 71

Våra certifieringar