Datainsamling kräver mycket handpåläggning från oss idag

Metricio har jobbat med monitorering, prestanda och automation inom IT-driftsäkerhetsområdet sedan lång tid tillbaka. I vårt pågående arbete med kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 och 14001) har vi använt vårt kunnande inom digitalisering och fördjupat oss inom hållbarhetsfrågorna för att kunna mäta och följa upp våra miljömål.

Vi blev under arbetets gång nyfikna på hur andra företag mäter och följer upp sina miljömål samt hur digitaliseringen används som ett stöd för detta. I ett antal intervjuer har vi pratat med bygg- och fastighetsbolag om hur de ser på sina mål, mätningar och hur digitaliseringen används som hjälpmedel inom området.

Vi har tidigare pratat med med Emil Björk, VDC ansvarig på byggkoncernen Veideike och Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden. Idag kommer turen till Anders Enebjörk, Hållbarhetsspecialist på NCC om utmaningarna med att samordna olika aktörer inför nybyggnadsprojekt och om svårigheterna med att samla in hållbarhetsdata samt hur han ser på digitaliseringen generellt i byggbranschen

Ander Enebjörk, hållbarhetsspecialist på NCC
Ander Enebjörk, hållbarhetsspecialist på NCC

Med erfarenhet från Tyréns och med hela elva år i bagaget som miljösamordnare för Nya Karolinska jobbar idag Anders Enebjörk sen 1,5 år tillbaka som hållbarhetsspecialist på NCC.

Han tillhör en funktion som jobbar med att stötta organisationen i olika hållbarhetsfrågor. De mål som sätts upp är enligt Anders oftast projektspecifika:

– Vi är ofta beroende av våra kunder vilket innebär att vi ofta arbetar med projektspecifika mål. Vi har också mål som gäller för hela organisationen, till exempel mål som handlar om att man vill minska klimatpåverkan med 50 % fram till år 2030. Hela branschen ska också bli mer klimatneutral till exempel. 

“Hela branschen ligger en del efter när det kommer till digitalisering. Vi har flera pågående projekt där vi kollar på hur vi ska samla in hållbarhetsdata”

 

Energi är ett fokusområde både hos svenska myndigheter men även ute i världen. När det kommer till hur NCC ser på att använda digitaliseringsverktyg för att underlätta hållbarhetsarbetet understryker Anders att det finns vissa områden där NCC idag får göra mycket handpåläggning:

– Hela branschen ligger en del efter när det kommer till digitaliseringen. Vi har flera pågående projekt där vi kollar på hur vi ska samla in hållbarhetsdata. Med tanke på alla krav som finns är vi både öppna och i behov av att få fram effektiv data. Det krävs lite för mycket handpåläggning idag, och det är kanske inte det som är mest värdeskapande – vilket såklart skapar en viss frustration. Man vill ju få till bra åtgärder men inte lägga så mycket tid på själva administrationen. En annan stor utmaning när det gäller informationsinsamling är att få in information om klimatpåverkan från olika produkter och material för att effektiv jobba med ett minska klimatpåverkan från det vi bygger.

Han fortsätter:  

– Tittar man på energidelen så gör vi energiuppföljningar i varje projekt. Vi installerar energimätare, så där har vi automatiserade processer idag.

Vilka andra utmaningar har du i din roll som hållbarhetsspecialist idag?


– En utmaning handlar om att göra kraven tydliga samt att få alla aktörer i projektet med på banan. I varje enskilt projekt samarbetar vi med många projektörer, entreprenörer och underentreprenörer. Här behöver vi samordna alla för att få varje projekt att flyta på på ett bra sätt. Vi jobbar också med att hitta affärsnyttan. De spåren är de största utmaningarna för oss och här är efterfrågan stor när det kommer till att hitta smarta digitaliseringsverktyg.

Ett stort tack till Anders!

Hör av er till oss om ni vill vara med i diskussionen och bidra till ett mer grönt och digitaliserat Sverige, eller om ni vill veta mer om vårt arbete inom området.

 

Fredrik Westberg, VD Metricio
Fredrik Westberg

VD, Metricio AB

fredrik.westberg@metricio.se

0708 - 88 49 16

 

Andra artiklar i ämnet Miljöprestanda