Building Sustainability 2021

Varför ska vi från IT-branschen lyssna på vad bygg- och fastighetsbranschen har för utmaningar? Vi har deltagit på mässan Building Sustainability. Här delar vi med oss vad vi tagit med oss från dessa dagar, och våra tankar kring vad IT-företag kan bidra till inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

IMG_30201 2
IMG_30351

Building Sustainability är en viktig samlingspunkt för aktörerna verksamma inom den svenska Bygg- och Fastighetsbranschen. I år var det en hybrid mässa i den bemärkelsen att den var både online och live, den var verkligen levande.

Det är svårt att sammanfatta ett sånt brett spektrum av intressen som möts i allt från det politiska läget till den digitalisering vi alla är intresserade av.

"Det mest positiva jag tar med mig var den naturliga samverkan som fanns mellan aktörerna"

Det mest positiva jag tar med mig var den naturliga samverkan som fanns mellan aktörerna, här har IT-företag en naturlig plats framöver. En stark vilja av att ta hjälp av varandra, för att snabbare komma framåt.

Hållbara investeringar och cirkulär ekonomi omsatta i praktiska exempel gav en inspirerande bild av vilket samhälle vi jobbar för att gå mot. Hur de dagliga utmaningarna hanteras med de unika miljöaspekterna och hur dessa finns med i varje beslut. Det ger nya inspirerande perspektiv på det idoga arbetet som läggs ner för en grönare framtid.

För oss inom IT-branschen, där tekniken dagligen främst står i fokus, handlade Building Sustainability snarare om processer och regelverk. Där vår huvudsakliga fokus låg att hitta vart vi passar in bland alla pusselbitar.

Det jag har lärt mig under dessa dagar är att ska man lyckas behövs samverkan och att fortsätta utveckla arbetet för att nå de gemensamma målen.

Det är tydligt att vi inom IT-branschen fortsättningsvis har en hel del att bidra med. För att göra det möjligt behöver vi fortsätta jobba för förstå de bakomliggande utmaningarna bättre och anpassa verktygen så de är implementerbara i samtliga processer, stora som små.

Med andra ord; hållbar digitalisering utan gränser - där alla roller i samhällsbyggnadsprocessen kan vara med och få tillgång till sin data, vid rätt tid och vid rätt tillfälle för att fatta hållbara beslut.

Viljan finns i båda branscherna, nu ska vi bara tillsätta erfarenhet och samverka.

Är du nyfiken på Metricio och vårt arbete inom miljöprestanda? Kontakta mig!

Fredrik Westberg, VD Metricio
Fredrik Westberg

VD, Metricio AB

fredrik.westberg@metricio.se

0708 - 88 49 16

 

Andra artiklar i ämnet Miljöprestanda

Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Genom att digitalisera och mäta vår miljöprestanda kan vi både se att vi är inom våra gränsvärden och få en prognos på framtida värden. Vi har med lätthet kunnat se hur exempelvis vår luftkvalitet på kontoret förändrats. Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Läs mer om vårt arbete och vision i artiklarna nedan