Kvalitetspolicy

AdobeStock_404336210_liten_utan bakgrund

Kvalitetspolicy

Vi erbjuder våra kunder produkter och tjänster som hjälper dem att uppnå hög tillgänglighet för sina IT-system genom smarta driftsäkerhetlösningar baserade på molnteknologier, modulär arkitektur och konkurrenskraftig prissättning.

 

Våra kunder värdesätter vår unika kompetens och erfarenhet inom IT-driftsäkerhet, vårt goda rykte i branschen samt vår förmåga att uppfylla och ofta överträffa kundernas förväntningar. Vi ska även drivas av utmaningen att alltid göra allt lite bättre, oavsett om det handlar om vår kund eller om vår arbetsplats.

 

Kvalitet för oss handlar om att tillämpa systematiska arbetssätt för att förstå, förutse och möta våra kunders behov och förväntningar och lyckas med våra leveranser. 

 

Vi gör detta genom att:

  • Säkerställa att vi alltid förstått kundens unika situation och krav innan vi tar fram lösningar eller levererar produkter och tjänster
  • Bygga in en hög nivå av säkerhet och robusthet i våra lösningar redan på designstadiet
  • Noggrant testa och säkerställa funktionaliteten för våra lösningar innan leverans
  • Använda riskbaserade metoder för att identifiera, prioritera och hantera risker som kan påverka vår leverans och våra kunder
  • Beskriva och utveckla vår verksamhet med hjälp av systematiska och processorienterade arbetssätt
  • Säkerställa tydligt definierade roller och ansvar i organisationen
  • Säkerställa en hög nivå av informationssäkerhet i vår leverans och i vår verksamhet genom att införa relevanta processer samt utbilda och träna våra medarbetare
  • Vara professionella, flexibla och lätta att ha att göra med i vår samverkan med kunden
  • Identifiera, rapportera, hantera och lära oss av avvikelser som kan uppstå i våra leveranser och i verksamheten i stort

 

För att säkerställa att vi lyckas med detta på ett planerat och strukturerat sätt har vi infört ett ledningssystem för kvalitet och miljö baserat på de internationella standarderna ISO 9001: 2015 samt ISO 14001:2015. 

 

 

 

Våra certifieringar