Miljöprestanda – Livsviktig data

Att göra det komplexa lättöverskådligt

Metricio har jobbat med monitorering, prestanda och automation inom IT-driftsäkerhetsområdet sedan lång tid tillbaka och är ett väl etablerat företag på den Nordiska marknaden inom dessa områden. I vårt pågående arbete med kvalitets- och miljöcertifiering (ISO 9001 och 14001) har vi använt vårt kunnande inom digitalisering och fördjupat oss inom hållbarhetsfrågorna för att kunna mäta och följa upp våra miljömål.

Genom att digitalisera och mäta vår miljöprestanda kan vi både se att vi är inom våra gränsvärden och få en prognos på framtida värden. Vi har med lätthet kunnat se hur exempelvis vår luftkvalitet på kontoret förändrats. Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Området är komplext men vår framgångsfaktor ligger i att göra det komplexa digitalt och lättöverskådligt!

Realtidsdata från vårt kontorslandskap
Realtidsdata från vårt kontorslandskap
Historisk presentation över luftkvalitet på kontoret i Kista.
Historisk presentation över luftkvalitet på kontoret i Kista.

Våra fokusområden inom ekologisk hållbarhet

I arbetet med digitalisering av mätvärden för ekologisk hållbarhet har Metricio valt att initialt fokusera på fyra områden för våra samarbetsprojekt. Områdena är alla en del av FNs Agenda 2030 - Luftkvalitet, Energi, Vatten och Avfall. Vi har knutit kontakter inom bygg- och fastighetsbranschen men även fördjupat samarbetet med våra befintliga leverantörer inom övervakningssystem och sensorer.

Eco-Air3

Luftkvalitet

Luftkvaliteten i våra byggnader är en viktig del av inomhusmiljön. De aktiviteter som vi utför och de eventuella föroreningskällor som finns i byggnaden påverkar dagligen vårt mående. Att ha system som säkerställer god luftomsättning är därför avgörande för att säkerställa vårt välbefinnande. Genom att använda den data som finns i dessa system kan vi på nya sätt arbeta aktivt mot en hållbarare inomhusmiljö som minimerar risken för onödiga kostnader och säkerställa en god luftkvalitet.

Global-goal-3-2x
Eco-energy

Energi

Energi har en central roll när vi i diskussioner bedömer hur bra våra byggnader är. Energianvändningen är då den avgörande faktorn. Det är även något vi ska jobba med enligt flera av de lagkrav som finns författade och något som vi i längden även kan tjäna på. För när vi bygger så bygger vi för det långa loppet och att fatta rätt beslut är då avgörande. Genom att övervaka de system som finns i våra byggnader kan vi tidigt kartlägga eventuella fel och riskfaktorer. En kartläggning som möjliggör ett hållbarare arbetssätt kring energi.

Global-goal-7-2x
Eco-water

Vatten

Vatten är en av våra viktigaste resurser och hur vi förvaltar de vattenresurser som finns är en betydande faktor när vi bygger. Att konstruera byggnadernas interna system med detta i åtanke har därför en central roll och görs det rätt finns det mer att spara än vattenresurser. Att genom digitaliseringen synliggöra hur resurserna används kan åtgärder tidigt sättas in för motverka fel och implementera förbättringar.

Global-goal-6-2x
eco-waste

Avfall

Avfall är en prioriterad fråga för många. Bara avfallet som produceras inom byggsektorn uppkom då den senaste mätningen gjordes av Boverket till 12,4 miljoner ton varav 0,6 miljoner ton utgjorde farligt avfall. Detta är en fråga som kostar både tid, pengar och onödiga naturresurser. Genom att samla in datamängder kring avfallshanteringen kan vi skapa lättöverskådliga rapporter och dashboards som beskriver den aktuella situationen i realtid vilket möjliggör åtgärder direkt istället för vid den månatliga eller årliga uppföljningen.

Global-goal-12-2x

Vi vill samarbeta med er!

Vi vill mer än gärna komma i kontakt med fler som jobbar inom dessa områden eftersom vi har sett att det finns mycket att tjäna på digitaliseringen och samarbeten, inte bara ekonomiskt, utan även för planeten vi förvaltar.

Vi kan digitalisering, prestanda och mätetal. Vi vet hur man sätter gränsvärden digitalt och kan automatisera anpassande åtgärder.

Vi vill bygga bron mellan IT och miljö inom bygg- och fastighetsbranschen!

Aktörer inom fastighet, byggnad, energi och avfall - kan vi göra något tillsammans? Kontakta oss så tar vi ett spännande möte!

 

 

Bild på Fredrik Landstrom
Fredrik Landström

Systemspecialist och arkitekt, Metricio AB

fredrik.landstrom@metricio.se

0727 - 32 29 82

 

Andra artiklar i ämnet Miljöprestanda

Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Genom att digitalisera och mäta vår miljöprestanda kan vi både se att vi är inom våra gränsvärden och få en prognos på framtida värden. Vi har med lätthet kunnat se hur exempelvis vår luftkvalitet på kontoret förändrats. Varför vänta till den månatliga eller årliga uppföljningen för en åtgärd när vi har informationen i realtid?

Läs mer om vårt arbete och vision i artiklarna nedan