Om Oss

Metricios affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster som hjälper våra kunder att uppnå hög tillgänglighet genom smarta och säkra IT-driftlösningar.

Illustration_ Om oss_liten

När Metricio grundades hade vi en gemensam vision och flera års erfarenhet från IT-Service Management samt Business Service Management.

Idén var lika tydlig då som idag; vi vill göra affärskritisk information mer tillgänglig, mer lättförståelig och enklare att snabbt agera på.

Idag erbjuder vi på Metricio ett ramverk av flertalet tjänster och produkter inom IT-övervakning, analys av data samt smart notifiering. Lösningarna finns tillgängliga för alla, oavsett verksamhet. I vårt ramverk finns det plats för dynamiskt skalbara funktioner anpassade efter just ert behov.

Våra samarbetspartner står oss nära och som businesspartner till IBM och Zabbix bidrar vi till att kontinuerligt driva IT- branschen framåt. I ett kompetent affärsekosystem är ingen utmaning eller förfrågan varken för stor eller för svår; och vi strävar ständigt efter att vara en vägledande aktör med smarta samt interaktiva lösningar gällande driftsäkerhet och tjänsteövervakning.

Våra värderingar

Metricio är resultatet av de anställdas gemensamma slit och visioner. Det finns inga dåliga ideer bara bra timing på när iden passar in.

Metricio är även den gemensamma glädjen av att få lyckas tillsammans och våga pröva sina kunskaper utanför sin komfortzon.

Vi är vilja, skicklighet, innovation, visdom och kompetens paketerat i ett namn tack vare den grupp vi är – vi är Metricio.

Våra certifieringar