Miljöpolicy

Illustration_ Om oss_liten

Miljöpolicy

Vi erbjuder våra kunder produkter och tjänster som hjälper dem att uppnå hög tillgänglighet för sina IT-system genom smarta driftsäkerhetlösningar.

 

Vi ska drivas av utmaningen att alltid göra allt lite bättre, oavsett om det handlar om vår kund eller om vår arbetsplats. Det är därför en självklarhet för oss att göra det vi kan för att i även största möjligaste mån minska negativ miljöpåverkan från vår verksamhet. 

 

Det är även viktigt för våra kunder, medarbetare och andra intressenter att vi driver vår verksamhet på ett hållbart och miljövänligt sätt och att vi säkerställer att vi uppfyller de lagkrav och andra krav som vi har på oss inom detta område. 

 

Hållbarhet för oss handlar om att förstå på vilket sätt vi påverkar miljön och sedan på ett strukturerat och planerat sätt införa arbetssätt och rutiner för att minska påverkan på miljön. 

 

Vi gör detta bland annat genom att i största möjliga mån:

  • använda miljöcertifierade leverantörer av kontor, kontorstjänster och förbrukningsvaror
  • nyttja molnbaserade lösningar för att effektivisera förbrukning av el och resurser
  • säkerställa att våra leverantörer av elektronik följer EU:s regler kring särskilt farliga kemikalier
  • köpa datorer och elektronik som håller längre än tre år samt avstå från "slit-och-släng-produkter"
  • minska resande genom att genomföra så mycket möten och kunduppdrag som möjligt på distans och via videokonferens
  • källsortera på kontoret och på hemkontoren

 

För att säkerställa att vi lyckas med detta på ett planerat och strukturerat sätt har vi infört ett ledningssystem för kvalitet och miljö baserat på de internationella standarderna ISO 9001:2015 samt ISO 14001:2015. 

 

 

 

 

 

Våra certifieringar