Monitoring vs Observability – Monitorering och Observerbarhet

 

En populär term inom driftsäkerhet  de senaste åren är observability, eller observerbarhet på svenska. Observerbarhet har sitt ursprung redan på 60talet inom matematisk kontrollteori och har nu anpassats till att användas för att övervaka hur ett system mår genom att analysera extern output.

 

Bild M vs O

I samband med observerbarhet pratas det mycket om AI nu för tiden och hur verktygen hjälper till att upptäcka avvikelser och problem, redan innan de uppstår, att vara proaktiv. Genom att analysera stora mängder data, inklusive diagnostisk och loggar, så kan avvikelser upptäckas tidigt.

Optimera Systemövervakningen, från reaktiv till proaktiv: Djupdykning i monitorering av systemhälsa och drift 

Monitorering å andra sidan, går ut på att övervaka komponenterna inuti ett system för att i detaljnivå övervaka hur systemet mår från insidan. Här vet man vad man vill titta på, med fördefinierade mätvärden och gränsvärden där man anser att problem har uppstått, eller är på väg att uppstå. Det pratas om att monitorering är ”reaktivt”, då man reagerar först efter att problem har uppstått, vilket är en sanning med modifikation. Med smart uppsatta mät- och gränsvärden tillsammans med prediktiva funktioner så kan man upptäcka när det börjar bildas problem och därmed vara proaktiv även här. Detta är en grov sammanfattning av de båda teknikerna som används för att övervaka ett systems hälsa och drift.

Fördelarna med observerbarhet och monitorering i molntjänster

En av fördelarna med observerbarhet är att du inte behöver veta vilka komponenter man ska hålla under uppsikt, utan att den kollar systemet som helhet, vilket kan vara vanligt med molntjänster där man inte har kontroll på bakomliggande system. En av fördelarna med monitorering är just att du kan välja vilka komponenter du vill hålla under uppsikt, du får en mer detaljstyrd översikt av systemet och kan förutse händelser baserat på historisk data. Båda kompletterar varandra då de uppfyller olika funktioner och har sina respektive för- och nackdelar.

Maximera din monitorering: Utforska Zabbix med Metricio's expertis och erfarenhet

Vi på Metricio fokuserar idag på monitorering med över 20års erfarenhet inom detta område, och de senaste åren med verktyget Zabbix. Metricio är även premium partner och training partner till Zabbix. Prediktiva funktioner i Zabbix är en del i kursen Zabbix Certified Professional som vi givetvis tillhandahåller då vi även är Zabbix Certified Trainers.

 

Är du intresserad att ta en kurs i Zabbix via Metricio? Se här vilka datum som olika utbildningar inom Zabbix erbjuds.

 

Artikeln skriven av: Tim Larsson, IT-konsult Zabbix Professional