Metricio Årskrönika 2021

Ännu ett år är till ända – På Metricio tittar vi med stolthet tillbaka på ett år som inneburit stärkta kundrelationer, högkompetenta nyrekryteringar till teamet och inte minst att vi nu kan kalla oss en av Sveriges i särklass främsta Zabbix-partners. 

Så, vad var egentligen höjdpunkterna under 2021? Det beror förstås på vad man vill titta på. Vi har utökat antalet kunder väsentligt, något som kan förklaras av att vi valde att bli professional partners till Zabbix. Zabbix-partnerskapet gjorde allena att vi ökade tillströmningen av kunder dramatiskt.

"Vi har nu ett av Sveriges främsta och mest kompetenta team"

I och med våra nya kunder har vi också fått möjlighet att rekrytera ny kompetens som tagit oss med storm. Två av våra rekryteringar certifierade sig omgående inom Zabbix vilket gjort att vi nu har ett av Sveriges främsta och mest kompetenta team inom det. Inom IT Service Management och monitorering är Zabbix framtiden, därför känns det väldigt spännande att vi tagit fasta på detta.

För att kunna växa med kvalitet och kontroll valde vi att implementera kraven för ledningssystemet ISO 9001, den internationella standarden för kvalitetsledning. Arbetet med implementationen utvecklades till en insikt om att vi även ville vara mer delaktiga i de hållbarhetsfrågor som råder i vår bransch och valde även att implementera kraven för miljöledningssystemet ISO 14001.

Arbetsmarknadsdagen på KTH

Vi deltog på arbetsmarknadsdagen på KTH:s kungliga datasektion – D-dagen – och man kan lite skämtsamt säga att vi missade första året på grund av att vi inte visste om att det fanns, andra året var vi för sena med att anmäla oss och tredje året ställdes det in på grund av pandemin. Till slut fick vi möjligheten att träffa alla smarta och grymma studenter vilket gett oss ett otroligt genomslag. Flera hundra hälsade på oss i vår monter och över femtio studenter skrev ner sig på vår lista för fortsatt kontakt framåt. Fjärde gången gillt alltså.

NKI – Nöjd kund index

Vi gjorde en NKI-undersökning (nöjd kund-index) och visste inte riktigt vad vi hade att förvänta oss. När svaren kom in visade det sig att vi hade ett genomsnittligt betyg på 4,6 av 5. Bland de positiva gensvar vi fått utmärker sig kompetens och samarbetsvilja, vilket naturligtvis är väldigt kul. Eller som en av våra kunder uttryckte det:

“Vi har haft en grymt bra konsult hos oss, mycket trevlig och kunnig inom området. De få gånger man kommit med frågor som konsulten inte kunnat svara på så har konsulten tagit det till sig och undersökt saken, så jag kan inte se något som skulle behöva förbättras”.

2022 och framåt

Under 2022 kommer vi lägga fokus på att växa tillsammans med Zabbix men också tillsammans med KTH och våra nya medarbetare som vi just nu söker. Om vi växer i den takt vi vill kommer vi behöva leta efter ett nytt kontor – då kan vi äntligen ha vår inflyttningsfest som aldrig blev av sist. <ironi>Tack pandemin!</ironi>

Slutligen har vi ett par informella utmärkelser:

Årets team building:

Michael och Johan hos oss som båda klarade av att certifiera sig för Zabbix vilket gjort att vi idag kan kalla oss för Sveriges vassaste Zabbix-partner.

Årets talanger:

George och Melvin, aldrig har så unga bidragit med så mycket på så kort tid. Tack KTH för att vi kunde plocka upp dessa stjärnor och tack George och Melvin för ert fantastiska engagemang. Vi ser fram emot ett fortsatt fint samarbete med KTH.

Vi på Metricio önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År så ses vi igen 2022!

Fredrik Westberg, VD Metricio
Fredrik Westberg

VD Metricio AB

fredrik.westberg@metricio.se

0708-88 49 16