Investeringar i personalen går först

Metricio grundades av Fredrik Westberg, Fredrik Landström och Seppo Hämäläinen 2017. Med rötter i många års samarbete driver de företaget med fokus på organisk tillväxt och satsningar på de anställda. Här berättar Fredrik Westerberg bland annat om hur Metricios organisationsstruktur och ledningsarbete lägger grunden för en stimulerande arbetsmiljö.

Metricio AB. Från vänster till höger: Fredrik Westberg, Tim Larsson, Johan Lindgren, Fredrik Landström, William Hansen, Ali Asbai, Seppo Hämäläinen
Metricio AB. Från vänster till höger: Fredrik Westberg, Tim Larsson, Johan Lindgren, Fredrik Landström, William Hansen, Ali Asbai, Seppo Hämäläinen

Metricios ledningsgrupp består av företagets tre grundare Fredrik Westberg, Fredrik Landström och Seppo Hämäläinen.

De har arbetat tillsammans i många år innan de startade Metricio 2017 och idag driver de företaget utifrån en platt organisationsstruktur med fokus på organisk tillväxt.

– Vi ville skapa ett företag utifrån den organisationsstruktur vi trivts med på tidigare arbetsplatser. En plats där alla får vara delaktiga, bli sedda och hörda, berättar Fredrik Westberg.

Investeringar i personalen går först

Istället för att ta ut stora summor pengar har Metricios ledning valt att investera tillgångarna i sin personal. Deras mål är att skapa en bra arbetsplats där alla mår bra och de har själva valt att ägna sig åt ledningsarbetet på fritiden för att inte behöva ta in externa pengar. 


– Det är ett eget val vi gjort då vi vill bestämma hur vi använder våra pengar. På vardagarna har vi i ledningen operativa uppdrag med kunderna, något vi tycker är viktigt att behålla.

Mål och visioner för Metricio

Fredrik berättar om Metricios två huvudsakliga mål, vilka styr ledningsgruppens arbete. För det första vill de att företaget ska växa till 30 medarbetare, med en omsättning på 100 miljoner kronor. Samtidigt ska Metrico utvecklas från att enbart vara ett konsultbolag till att även erbjuda tjänster till sina kunder. 

– Det är ett sätt för oss att erbjuda lösningar som många av våra konsulter och specialister kan hjälpa kunderna med. En förändring som skapar en stabil och lönsam affärsmodell för oss.

För att Metricio ska kunna gå mot att, till större del, erbjuda tjänster behöver de motiverade och välutbildade medarbetare.

– För att våra medarbetare ska kunna erbjuda den kompetens kunderna förväntar sig, och lite till, sätter vi mål tillsammans med varje anställd. Vi säkerställer även hur dessa hänger ihop med företagets övergripande målsättning. 

Genom att förankra individuella mål med företagets övergripande arbete skapas en tydlighet kring roller och uppgifter. Samtidigt blir medarbetarna en naturlig del av beslutsfattandet och den gemensamma riktningen framåt.

Transparens kring det som händer i företaget

Ledningens transparens reflekteras även i företagets månadsmöten, där de går igenom det som är på gång i företaget. Det kan vara alltifrån ekonomi till planerade gruppaktiviteter och medarbetarna uppmuntras till att dela sina idéer.

– Det är inte krav på att aktivt delta vid månadsmötena. Dessa tillfällen är i första hand till för att skapa en kultur där vi i ledningen delar information om vad som händer just nu. Något vi hoppas ska bidra till att alla på företaget drar åt samma håll.

“Du ska kunna köra på med jobbet men om livet händer finns det en trygghet att luta sig emot”

Metricio strävar efter att främja både ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet handlar framförallt om att fatta rätt beslut och hantera företagets resurser på ett ansvarsfullt sätt. När det kommer till socialt ansvar säger Fredrik Westberg såhär:

– Vi prioriterar våra medarbetares välmående genom policys kring såväl mobbning och likabehandling som stöd under svåra tider. Vårt förmånspaket erbjuder även sjukvårdsförsäkring, inklusive mediciner upp till högkostnadsskydd, samt tillgång till både psykolog och ekonomisk rådgivning vid behov. 

Om en av Metricios anställda skulle bli långtidssjukskriven får de även tillgång till en försäkring som kompletterar den summa som betalas ut från försäkringskassan.

– Vi i ledningen har tagit fram detta förmånspaket som ett sätt att investera pengar i våra anställda. Du ska kunna köra på med jobbet men om livet händer finns det en trygghet att luta sig emot. Vi har dessutom en friskvårdstimme i veckan och maximal ersättning för de som exempelvis vill köpa ett gymkort.

När det kommer till arbetet för miljömässig hållbarhet arbetar Metricio för att hantera farligt avfall på bästa sätt, likväl som att säkerställa att det interna arbetet har så lite klimatavtryck som möjligt. Ett hållbarhetsarbete som sträcker sig till val av leverantörer, för att i ett tidigt skede minimera klimatpåverkan.

Utveckling i medarbetarnas egna takt

Fredrik berättar vidare om hur Metricios arbete genomsyras av utveckling och lyhördhet. Där utvecklingssamtal ett par gånger om året lägger grunden för att medarbetarna ska kunna växa i sina roller. De målsättningar som tas fram under dessa samtal är till för att främja ständig personlig utveckling och lärande i medarbetarnas egen takt. 

– Det handlar inte om att de behöver bevisa något för oss i ledningsgruppen. Målen används enbart för att anställda ska känna sig motiverade och stimulerande.

“Det är viktigt att de som arbetar på distans får mänsklig kontakt minst en gång i veckan”

En viktig del av att upprätthålla en hälsosam arbetsmiljö är att främja en känsla av gemenskap, särskilt då företaget har medarbetare som arbetar runt om i landet. 

– Det är viktigt att de som arbetar på distans får mänsklig kontakt minst en gång i veckan. Vi ordnar därför möten på olika platser i landet, så att det inte endast är de som är nära Stockholm som behöver resa. 

För de anställda som inte bor i Stockholm erbjuder Metricio dessutom möjlighet att arbeta från kontorshotell i närhet till hemmet.

– Det blir också en naturlig mötesplats för anställda att träffas på och för oss i ledningen att åka ut till när vi besöker våra konsulter, avslutar Fredrik Westerberg.