IBM Think på 5 minuter

Årets Hybrid Cloud / Cloud and Infrastructure konferens med en av våra största leverantörer - IBM, är nu över för den här gången. Här har vi samlat våra tankar och erfarenheter från San Francisco.
Idag åker vi hem till Sverige. Det är några pass kvar att klara av, checka ut från hotellet och påbörja den långa vandringen mot vardagen igen.

Som vanligt är det första dagarna riktigt jobbiga när man vill sova mest hela tiden på konstiga tider, men det är värt det.

Det som är spännande för oss är att synen på vad vi gör när det gäller driftsäkerhet inte bara är Automatiseringar och Service Management. Det är också en viktig del av säkerhetsarbetet. Våra produkter och tjänster kommer därför bli en naturlig del i detta arbete.

Vi lämnar ett regnigt San Francisco och åker hem till Sverige med följande huvudområden vi funnit mest intressanta under veckan.

MICROSERVICES, KUBERNETES OCH ZERO-DOWNTIME

Vi är förespråkare och användare av Microservices-strategier med våra egna tjänster i molnet. Genom att bryta ner en applikation i mindre självförsörjande komponenter utan beroenden gör det tjänsten lättar att förstå, underhålla och testa. Det gör det också enklare att produktionssätta och skala upp när mer prestanda behövs.

Att en tjänst alltid är tillgänglig – zero downtime, är oerhört viktigt för oss men är ofta väldigt svårt att implementera och administrera. IBM Cloud Kubernetes service tillsammans med IBMs Delivery Pipeline gör det nu möjligt med bara några klick konfigurera hela vägen från utveckling till produktion utan att tjänsten behöver sättas i underhållsläge. Man kan enkelt bygga upp kedjan där en Commit av en delkomponent initierar en Deploy av hela tjänsten med den nya kodbasen. Deploy till molnet initierar ett flertal tester innan produktion av modulen sker vid sidan av den gamla versionen. Om den senast förändrade delkomponenten körs stabilt i tjänsten styrs trafik om till denna komponent och den gamla versionen stängs ned – Zero Downtime.

DRIFTSÄKERHET I MOLNET

Framtidens övervakning kommer att vara en utnyttjandebaserad plattform där man betalar för det man använder.

IBM har jobbat hårt med att modernisera sina verktyg och anpassa dem till att kunna integrera med allt och alla. Tidigare plattformar som NOI startas nu upp på nolltid i containers och kommunicerar med moderna protokoll/tjänster. Teknologierna vi sett är anpassade och redo för just denna typ av transformation, kudos till IBMs utvecklare som plockat isär monoliten

Metricio har förstått hur en privat, hybrid eller publik molnbaserad övervakningsplattform implementeras och manageras. Det är viktigt att anpassa sig mot en värld där MultiCloud-lösningar är vardag.

Det är kul att se hur IBM anammar OpenSource-programvara och är drivande i OpenSource-communitys.

Ett axplock av de produkter vi definitivt kommer att titta vidare på är:

  • IBM Cloud Event Management
  • Prometheus
  • ELK-stacken
  • IBM Event Stream och Kafka

VILL DU VETA MER?

Kontakta Fredrik Westberg, (0708 88 49 16), för att boka in ett möte där vi kan berätta mer.