Fokus på ISO-certifiering

Metricio grundades 2017 av Fredrik Westberg, Fredrik Landström och Seppo Hämäläinen. Genom organisk tillväxt och investeringar i de anställda har ledningen tagit företaget till nya höjder. För tre år sedan togs ett betydelsefullt beslut – att ISO-certifiera företaget enligt internationella standarder. Här delar Fredrik Westerberg sina insikter om hur certifieringen formade Metricios framgångssaga.

DSC_4030 (1)

I en tidig tillväxtfas, med endast fem anställda, fattade Metricios ledning ett djärvt och strategiskt beslut att ISO-certifiera företaget – med fokus på kvalitet och miljö.

Certifieringen är en frivillig process där företag bedöms för att säkerställa överensstämmelse med internationella standarder för kvalitet och miljö. Något som signalerar om engagemang för höga standarder, och därmed stärker både trovärdighet och effektivitet hos dessa företag.

Öppnar dörrar till nya affärsmöjligheter

Certifieringen öppnar dessutom upp dörrar till nya affärsmöjligheter, då många organisationer kräver ISO-certifierade leverantörer. Det är en investering i både kvalitet och hållbarhet, och ett sätt att stärka både marknadsposition och interna arbetsprocesser.

Vid tidpunkten för Metricios ISO-certifiering möttes de av både nyfikenhet och frågor från konkurrenter, som undrade över dess nödvändighet. Trots krav på tid och pengar visade sig certifieringen vara avgörande i Metricios framgångssaga.

– Vi valde att ISO-certifiera företaget enligt internationella standarder med fokus på kvalitet och miljö. Vid den tidpunkten var vi bara fem anställda och många undrade varför vi tog detta steg, som kräver både tid och pengar.

Rätt information i rätt tid

Certifieringen var modig men lönsam. Ett centralt element i framgångsresan är det transparenta ledningssystemet, tillgängligt för alla anställda, som syftar till att förbättra verksamheten över tid. Det underlättar arbetsprocesser och säkerställer att alla har rätt information i rätt tid.

– Alla våra medarbetare har insyn i alla dokument och policys. Det underlättar, bland annat, en av våra nyckelprocesser – onboardningen. Med all information till hands kan våra nya medarbetare lättare förstå sin roll och snabbt förstå vår arbetskultur, system samt uppdrag.

“En investering för framtiden”

Genom att investera i ISO-certifiering har Metricio inte bara skapat en robust grund med höga kvalitets- och miljöstandarder och positionerat sig som en aktör som uppfyller dessa.

De har också stärkt företagets övergripande målsättningar och arbetsprocesser. Enligt företagets ledning är detta en investering för framtiden, där öppenhet och tydliga strukturer bidrar till en sund och framgångsrik arbetsmiljö för alla på Metricio.