Det har hänt mycket under mina första fyra månader

William Hansen har arbetat på Metricio sedan september 2023. En händelserik tid som gett honom möjlighet att utvecklas och bidra till företaget på flera sätt. Här delar William med sig av hans upplevelser av arbetsmiljö, utveckling och mål för framtiden.

William Hansen, konsult Metricio
William Hansen, konsult Metricio

Det har hänt mycket på den korta tid William Hansen varit anställd hos oss på Metricio. Han har redan hunnit med en certifieringskurs inom Zabbix, varit involverad i kundprojekt och tagit hand om supportfrågor. 

– Jag är en person som alltid vill göra mer och ta tag i fler saker. Men när jag reflekterar och pratar med kollegor inser jag att det hänt mycket för mig sedan jag började på Metricio, berättar William Hansen. 

Något som bidragit till Williams positiva start på Metrico är stämningen mellan kollegorna. 

– Det är en välkomnande och stöttande stämning kollegor emellan. Alla hjälper varandra när det behövs och man får snabbt svar, vilket visar på en tillgänglig arbetskultur. 

 

“En tillåtande företagskultur där cheferna tror på att vi jobbar även när vi inte är på kontoret”

Flexibilitet är en annan faktor som underlättat Williams arbete hittills. Möjligheten att styra sin egen tid utifrån arbetets behov är något han känner skiljer Metricio från tidigare arbetsplatser.

– Det är en frihet att kunna jobba hemifrån likväl som att lägga upp sin egen tid som man vill, utöver kundmöten förstås. För mig är det ett tecken på en tillåtande företagskultur där cheferna tror på att vi jobbar även när vi inte är på kontoret. 

Metricio månadsmöten är även det något som William uppskattar. Då går ledningen genom alltifrån ekonomi till rekryteringar och kundprojekt. Det gör att anställda känner sig delaktiga även i de projekt de inte varit involverade i.

– Varannan månad samlas dessutom alla i företaget och hittar på något efter månadsmötet. Eftersom vi har anställda som sitter runt om i landet, och studenter som arbetar hemifrån, ger dessa tillfällen extra mycket!

Uppmärksammad för det man gör

William upplever också att Metricio har en företagskultur av att lyfta varandras framsteg och insatser. Det kan ske inför alla anställda eller mellan två kollegor i ett projekt.

– Jag gjorde exempelvis en certifiering i Zabbix för några månader sedan som gick väldigt bra. Det var på en fredag och senare på eftermiddagen skulle vi ha månadsmöte. Då lyfte de inför alla att jag klarat certifieringen och att jag gjorde väldigt bra ifrån mig. Det kan vara jobbigt att få beröm inför andra, men det kändes bra.

 

Generöst förmånspaket för alla anställda

– Metricio har ett generöst förmånspaket som alla medarbetare har tillgång till. Jag kan exempelvis använda min friskvårdstimme och gå en långpromenad med min hund eller träna. Jag har haft turen att inte drabbas av någon längre sjukdom, men det är skönt att veta att det finns ordentligt uppstyrda ersättningar om det skulle hända något. 

William nämner även att Metricios ISO-certifiering lett till mycket positivt för alla medarbetare, särskilt som nyanställd. Om det är något man undrar finns dokument för hur man ska gå tillväga med olika processer.

“Det är tydligt att företaget värderar regelbundna möten med de anställda”

På Metricio finns ingen hierarkisk karriärtrappa, de framsteg man tar handlar snarare om utveckling.

– När man är konsult har man inte den klassiska karriärtrappan av att få högre positioner inom företaget. Det handlar snarare om att växa i sin roll och ta mer ansvar, vilket det finns stor möjlighet till på Metricio.

För att alla ska få förutsättningar att utvecklas sker regelbundna utvecklingssamtal och avstämningar.

– Trots att jag började på Metricio mitt i verksamhetsåret satte vi upp mål som sträcker sig fram till maj när året avslutas. Jag har även haft en avstämning för att gå igenom hur allt går och hur jag mår. Det är tydligt att företaget värderar regelbundna möten med de anställda, vilket inte är självklart på alla arbetsplatser.

Tydliga mål i sikte

När det kommer till framtiden på Metricio har William tydliga mål för sitt fortsatta arbete.

– Kortsiktigt vill jag ta nästa steg i Zabbix-certifieringen och uppnå de mål som är uppsatta fram till maj när verksamhetsåret är slut. På längre sikt vill jag fortsätta utvecklas i det som är nytt för mig och det jag tycker verkar roligt. Men även att vara involverad i fler kundprojekt, avslutar William Hansen.